Tình Yêu Cuộc Sống Mới

Các mức đóng bảo hiểm bắt buộc từ ngày 1/1/2018

Quy định mới về Bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ 1.1.2018, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có sự thay đổi so với trước đây.

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 đã được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2016, tuy nhiên có một số điều khoản phải đến ngày 1.1.2018 mới có hiệu lực. Một trong số đó là các mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Cụ thể, theo quy định có hiệu lực từ ngày 1.1.2018, quỹ bảo hiểm xã hội được phân chia thành các quỹ thành phần sau: Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Quỹ ốm đau và thai sản và Quỹ hưu trí tử tuất.

Quỹ hưu trí và tử tuất sẽ được sử dụng để chi trả chế độ cho cả đối tượng tham gia bắt buộc và tham gia tự nguyện. Trước đây thì hai quỹ này tách biệt.
Đồng thời, từ ngày 1.1.2018 tiền lương đóng bảo hiểm xã hội sẽ bao gồm tiền lương, phụ cấp lương và một số khoản bổ sung khác.
Căn cứ theo Luật bảo hiểm xã hội 2014, Luật Việc làm 2013,Nghị định 44/2017/NĐ-CP, Nghị định 105/2014/NĐ-CP, thì từ 1.1.2018 mức đóng BHXH bắt buộc gồm các khoản sau: quỹ ốm đau, thai sản; quỹ hưu trí, tử tuất; quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quỹ bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Trong đó, người sử dụng lao động đóng 14% vào quỹ hưu trí, tử tuất; đóng 0,5% quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; đóng 3% quỹ ốm đau thai sản; đóng 1% quỹ bảo hiểm thất nghiệp, đóng 3% quỹ bảo hiểm y tế.
Người lao động sẽ phải đóng 8% vào quỹ hưu trí, tử tuất; đóng 1% quỹ bảo hiểm thất nghiệp và đóng 1,5% vào quỹ bảo hiểm y tế.
Tổng mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc phải đóng của cả chủ sử dụng lao động và người lao động là 32%.
Bên cạnh đó, cũng từ ngày 1.1.2018, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng cũng phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Hiện đối tượng lao động này đang không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Cũng từ thời điểm trên, bắt buộc sẽ phải tham gia bảo hiểm xã hội đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc có chứng chỉ hành nghề hay giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, được tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

07/01/2018

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *