Tình Yêu Cuộc Sống Mới

CHIẾC THUYỀN ĐỤNG CHIẾC ĐÒ, Cố tình làm thiện Phật chẳng thương, Vô tình gây ác Diêm Vương phạt gì,

CHIẾC THUYỀN ĐỤNG CHIẾC ĐÒ
Cố tình làm thiện Phật chẳng thương
Vô tình gây ác Diêm Vương phạt gì
Một chiếc đò sang sông. Có chiếc thuyền không có người, đâu trôi đến, đâm phải. Người lái đò tuy hẹp bụng đến đâu cũng không lấy làm giận. Giả sử trên chiếc thuyền có người ngồi, thì người lái đò tất phùng mang, trợn mắt, chu chéo một lần không nghe tiếng tất chu chéo đến ba bốn lần, rồi đến buông lời chửi rủa thậm tệ nữa.
Một việc xảy ra cũng giống nhau, mà như lúc trước khi không giận, như lúc sau lại giận là tại làm sao?
- Tại lúc trước chiếc thuyền không có người mà lúc sau chiếc thuyền có người.
Người ta mà cứ thản nhiên không có chút tư ý gì thì ở đời còn có ai hại mình nữa.
Thanh tâm quỷ thần bất trách
Tâm thanh bất trách quỷ thần
17/07/2017
Facebook: https://www.facebook.com/nguyen.baosinh.3
4 bình luận:
Nồi Cháo Nhân Ái
10-09-2015, 07:53:36
Tâm vô ngã. Trò đã hiểu! Xin thày chỉ bảo thêm!
Tjno Cuong
10-09-2015, 10:02:06
Hay quá cụ ơi
Nguyễn Bảo Sinh
12-09-2015, 08:56:30
cảm ơn đã chia sẻ.
Lân Phan Địch
13-09-2015, 17:23:50
OÔi chií lyý oông baạn banBaoảo Sinh oơi!

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *