Tình Yêu Cuộc Sống Mới

LO TRỜI ĐỔ, Lã Bất Vi buôn cả vua, Hồ Xuân Hương chửi cả chùa lẫn sư, Bọn họ gan lớn mật to, Còn ta

LO TRỜI ĐỔ
Lã Bất Vi buôn cả vua
Hồ Xuân Hương chửi cả chùa lẫn sư
Bọn họ gan lớn mật to
Còn ta gan bé nằm lo sập trời
Nước Kỷ có kẻ lo trời đổ, đất long thì thân mình không biết nương tựa vào đâu. Anh ta lo quá đến nỗi bỏ cả ăn, cả ngủ.
Lại có người thấy anh ta lo thế, mà lo cho anh ta, mới giảng giải cho biết rằng:
- Trời chỉ là không khí chứa đầy lại mà thôi. Không chỗ nào là không có không khí, anh co, duỗi, hít, thở suốt ngày ở trong vòng trời, thì việc gì lo trời đổ.
Anh ta nói:
- Trời mà quả là không khí thì còn mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao chẳng có lúc sa xuống ư?
Người kia lại giảng:
- Mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao cũng là thứ hoặc phát quang, hoặc thụ quang ở tầng không khí, giá có xuống nữa, thì chẳng qua cũng là khí thôi có hại chi đến người.
Anh ta lại nói:
- Thế còn đất long lở thì làm sao?
Người kia lại giảng:
- Đất là một khối rất to, đâu đâu cũng có đất cả. Ta đi đứng suốt ngày ở trên mặt đất thì lo gì đất lở mà không có đất.
Anh lo nghe hiểu ra, mừng lắm. Anh đến giảng cũng lấy làm thích và mừng lắm.
Bước chân hơi thở, nụ cười
Ba phép chánh niệm của người thảnh thơi
16/07/2017
Facebook: https://www.facebook.com/nguyen.baosinh.3
1 bình luận:
Hai Xuan
22-08-2015, 16:06:23
Mong trời sập nhanh đi cho Để cho thiên hạ hết hò hết reo Nổ tung trái đất liền theo Thiên Hà thêm một "đám bèo" nổi trôi

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *