Tình Yêu Cuộc Sống Mới

SUY NGHĨ CHẲNG SUY NGHĨ, Tức tâm tức Phật, vô tâm tức Đạo, Tâm người ở chỗ lãng quên, Còn óc thì bởi

SUY NGHĨ CHẲNG SUY NGHĨ
Tức tâm tức Phật, vô tâm tức Đạo
Tâm người ở chỗ lãng quên
Còn óc thì bởi chính quyền nặn nên
Tâm người ở chỗ lãng quên
Chính quyền cũng bởi nhân duyên tạo thành
Một hôm, thiền sư Dược Sơn Duy Nghiễm đang tọa thiền. Có vị tăng hành cước thấy, hỏi:
- Thầy ngồi yên bất động ở đây suy nghĩ việc gì?
Dược Sơn đáp:
- Suy nghĩ chẳng suy nghĩ.
Tăng không buông tha, hỏi:
- Đã chẳng suy nghĩ, lại suy nghĩ cái gì?
Dược Sơn đáp:
- Chẳng suy nghĩ.
Ngồi quên quên hết sự đời
Hỏi thăm chẳng biết tên tôi là gì
Họ tên, ngày, tháng, năm sinh
Địa chỉ cũng đúng còn mình ở đâu?
16/07/2017
Facebook: https://www.facebook.com/nguyen.baosinh.3
4 bình luận:
Thanh Thuỷ Nguyễn
29-08-2015, 11:17:31
Suy nghĩ cái chẳng suy nghĩ :) Cảm ơn bác !
Xuan Thanh Dong
29-08-2015, 11:52:06
Suy nghĩ là hoạt động của vỏ não tạo ra cái gọi là ý thức, còn khi đã dùng kỹ thuật thiền định cắt liên thông vói bộ nhớ ngoài thì mới có thể tiếp cận với cái tâm, tức tiềm ý thức hay bộ nhó trong vĩnh cửu và đạt trạng thái không còn suy nghĩ nữa.
Hai Xuan
30-08-2015, 15:44:11
Thơ của bác đó nghe, bác Bảo Sinh ợ !
Nguyễn Bảo Sinh
31-08-2015, 08:35:56
cảm ơn đã chia sẻ

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *